Ekspert: Kokaina W Bananach To Wynik Bałaganu W Siatce Przemytników

Ośrodek Be Free czerpie doświadczenie z programów które od wielu lat funkcjonują w Polskim lecznictwie odwykowym. Zapewniamy skuteczną pomoc dla osób borykających się z uzależnieniem narkotykowym oraz gwarantujemy wsparcie dla ich rodzin. Przeprowadzam

Najbardziej skuteczny jest jednak mannequin integralny, który łączy wszystkie powyższe metody. Zażywanie narkotyków nie jest jednoznaczne z uzależnieniem od narkotyków. Uzależnienie od narkotyków może być również kwestią indywidualną.

W takich przypadkach kryminalizacja amfetaminy współwystępowała z oskarżaniem organów władzy o naruszanie praw jednostki. Oficer podkreśla, że praca przy rozpracowywaniu przestępczości narkotykowej opiera się na “ciężkiej pracy operacyjnej i źródłach”. – To, że my wiemy, że ktoś przemyca, to jeszcze nie jest sukces. Musimy wiedzieć, gdzie przemyca i mieć wystarczające dowody, by prokurator mógł na ich podstawie przedstawić zarzuty.

Z czasem jednak, gdy w miarę nasilenia się problemu ograniczono sprzedaż tego typu produktów osobom sprawiającym wrażenie narkomanów, rozpowszechnił się zwyczaj kradzieży niezbędnych substancji z aptek czy laboratoriów. Jeśli chodzi o spożycie konopi indyjskich, Barcelona nie ma sobie równych. W ściekach stolicy Katalonii znaleziono prawie cztery razy więcej THC-COOH (substancji, która zostaje wydalona z organizmu po spożyciu konopi) niż w następnym w rankingu Amsterdamie. Co ciekawe, różnice między następnymi kilkudziesięcioma miastami nie są już duże i można powiedzieć, że cała Europa z wyjątkiem Barcelony pali podobne ilości marihuany.

Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie podał, że prokuratorskie zarzuty dotyczące prowadzenia uprawy, posiadania i wytwarzania znacznych ilości narkotyków usłyszały cztery osoby w wieku 21, 23, 38 i forty eight lat. Wobec 48-letniego organizatora przestępczego procederu sąd zastosował areszt tymczasowy, natomiast pozostałe osoby trafiły pod dozór policji. Po trzecie, osoby uzależnione od nowych środków odurzających, są traktowane tak samo, jak osoby uzależnione od klasycznych narkotyków – mają prawo do leczenia, rehabilitacji i pomocy psychologicznej, finansowanej przez Państwo. W praktyce stosuje się zasadę, według której znaczna ilość narkotyków lub substancji odurzających to taka, która wystarczy jednorazowo, do odurzenia kilkudziesięciu osób. W październiku 2017 wyrok Sądu Najwyższego wskazał również, że ważna jest nie tylko ilość środka, ale również to, co to konkretnie było (kryterium jakościowe) oraz cel, w jakim oskarżony te środki posiadał (III KK 73/17). Dopalacze, a mówiąc bardziej naukowo – nowe środki psychoaktywne, to wszystkie te substancje, które również działają na ośrodkowy układ nerwowy i mogą prowadzić do uzależnienia.

Europejska Agencja Leków zamieściła komunikat Komitetu ds. Bezpieczeństwa EMA dotyczący środków mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia poważnych działań… Terapia narkotykowa ma na celu całkowitą abstynencję. Uzależnieni poznają podłoże swojego problemu, uczą się metod pokonywania objawów głodu abstynencyjnego, zdobywają umiejętności społeczne i emocjonalne. Celem terapii jest także wypracowanie asertywności pozwalającej odmawiać narkotyków, odbudować relacje z bliskimi i otoczeniem. Kolejnym krokiem leczenia odwykowego jest terapia pozwalająca na walkę z nałogiem i naukę metod pomagających radzić sobie z codziennością bez sięgania po substancje psychoaktywne.

Na temat heroiny przeważnie wypowiadali się w prasie policjanci, celnicy, służby graniczne i ewentualnie prokuratorzy. Prezentowali heroinę jako nielegalną substancję – przedmiot działalności przestępczej, podlegający kryminalizacji. Stosunkowo często o heroinie mówili byli narkomani lub członkowie rodzin narkomanów. Osoby te moralizowały heroinę – ukazywały ją jako narkotyk zgubny, „piekło”, które niszczy fizycznie, moralnie i psychicznie. Czasem też na temat heroiny zabierali głos celebryci. W ich relacjach wiąże się ona z uzależnieniem, wzlotami i upadkami, życiem „na haju”, okupionym także cierpieniem i wyniszczeniem organizmu.

Problem zażywania narkotyków nadal jednak nie znalazł miejsca w debacie publicznej. Podjęto go dopiero w 1980 roku, definiując narkomanię jako wyraz konfliktu pokoleń i skutek złego wpływu rówieśników. Z czasem kwestia ta stała się jednak tak paląca, że sama młodzież zaczęła domagać się otwierania ośrodków odwykowych, w związku z czym w pierwszej połowie lat 80. Nastąpił w Polsce dynamiczny rozwój sieci terapeutycznej. Mimo inicjowania sugestywnych kampanii antynarkotykowych, które miały na celu zniechęcenie młodych do zażywania środków psychoaktywnych, nie udało się powstrzymać fali narkomanii.

W latach 1991–1995 obserwowano także tendencję wzrostową, ale o bardzo słabym nasileniu. Oszacowanie liczby problemowych użytkowników opiatów jest też istotne z perspektywy oceny potrzeb w zakresie leczenia substytucyjnego, które adresowane może być tylko do tej grupy uzależnionych. W Polsce ten typ terapii jest bardzo słabo rozwinięty, dostępność takiego leczenia jest dalece niezadowalająca, wystarczy wspomnieć, że pod tym względem zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Europie. Oszacowanie potrzeb w tym względzie może zatem spełnić rolę czynnika stymulującego rozwój oferty leczenia substytucyjnego. Aktualne, okazjonalne używanie substancji nielegalnych, czego wskaźnikiem jest używanie w czasie ostatnich 12 miesięcy, także stawia przetwory konopi na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia. W klasach trzecich gimnazjów w 2007 roku używało tego środka ponad 11% uczniów .

Marihuana – uznawana jest za narkotyk o mniejszym potencjale szkodliwości niż heroina, kokaina czy amfetamina. Faktem jest, że nie wywołuje uzależnienia fizycznego, jednak jej wpływ na psychikę jest różnie oceniany. Zwolennicy tej używki twierdzą, że marihuanę w odróżnieniu od twardych narkotyków można zażywać okazjonalnie i nie wywołuje to chęci sięgnięcia po kolejną dawkę. Dotyczy to jednak osób, które sięgają po marihuanę codziennie lub co 2-3 dni – w takich dawkach używka ta, podobnie jak alkohol, może negatywnie wpływać na stan zdrowia. Nie jest możliwe wyznaczenie ścisłego, jednoznacznego podziału na twarde i miękkie narkotyki.

Jedyna sytuacja, w której nie zostanie to uznane za przestępstwo, ma miejsce wtedy, gdy znaleziona zostanie przy nas śladowa ilość narkotyku (często pozostała po zażyciu) – czyli na przykład osad w foliowym woreczku. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Narkomania to bardzo poważny drawback społeczny, skutkujący osobistą tragedią wielu ludzi. Powoduje ona zarówno szkody zdrowotne, takie jak infekcje, zatrucia organizmu i depresje, jak i środowiskowe, w postaci osłabienia oraz rozpadu więzi rodzinnych, jak również powstawania konfliktów z prawem. Z tych powodów zażywanie narkotyków jest czynem przestępczym, surowo zabronionym przez polskiego ustawodawcę. Powodem brania narkotyków przez młodych ludzi jest chęć przypodobania się grupie, potrzeba akcentacji.

Dyskursy kryminalne, medyczne, moralne, a czasem również celebryckie wplecione są w sieć dyscyplinująco-biopolityczno-liberalnego „urządzenia”, które łączy w sobie różne strategie władzy zorientowane na problem narkotyków. W pracy przyjęto, że dyskursy prasy codziennej będą przeważnie ewokować negatywne reprezentacje narkotyków i ich konsumentów. Założono, że narkotyki będą zwykle prezentowane z perspektywy władzy, szczególnie dyscyplinarnej (policja, która kryminalizuje narkotyki) lub biopolitycznej (lekarze lub politycy, którzy medykalizują lub polityzują drawback narkotyków). Można oczekiwać, że lekarze – pokazywani przez media jako przedstawiciele instytucji zaufania publicznego, którzy reprezentują wiedzę medyczną forty three – będą wywierać wpływ na dyskursy o narkotykach.

Zażywanie narkotyków może powodować różne skutki, które uzależnione są od rodzaju zażywanej substancji, dawki, a także indywidualnych predyspozycji danego organizmu. Ogólnie wśród najczęściej omawianych skutków zażywania narkotyków wyróżnia się problemy z układem odpornościowym, senność i apatię, bóle różnych części ciała, a także skoki ciśnienia czy problemy z uzębieniem. Nie znaczy to jednak, że każda substancja psychoaktywna wywołuje takie skutki. Niektóre substancje są wręcz określane jako bardzo bezpieczne, mimo że znajdują się na liście środków zakazanych. Umorzenie postępowania będzie możliwe tylko wtedy, gdy substancja zabezpieczona u sprawcy miała służyć własnym potrzebom.Umorzenie nie będzie możliwe, gdy np. Posiadacz zamierzał posiedzieli się narkotykami z inną osobą (takie zachowanie stanowi inny rodzaj przestępstwa zagrożony karą nawet do three lat pozbawienia wolności).

Można prześledzić wskaźniki zgłoszeń pierwszorazowych na one hundred tys. Zgłaszalność pierwszorazowa rosła bardzo powoli, w latach 1996–2002 notujemy bardzo duży wzrost, w kolejnych latach tempo wzrostu bardzo osłabło, zaś w 2006 roku obserwujemy wręcz spadek. Warto zauważyć, że pomiędzy 2001 i 2005 rokiem wskaźnik zgłaszalności pierwszorazowej zwiększył się o 27%. Wyniki te pozostają w zgodności z przytoczonymi wcześniej oszacowaniami. Wprawdzie estymowana liczba narkomanów wzrosła bardziej niż wskaźnik zgłaszalności do leczenia, ale trzeba pamiętać o tym, że wskaźnik ten ilustruje zmiany zjawiska z pewnym opóźnieniem. W 2006 roku przyjęto do lecznictwa stacjonarnego osób z problemem narkotyków.

Mężczyznom prokurator przedstawił udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wewnątrzwspólnotowy przemyt znacznych ilości narkotyków, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodów. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. W praktyce to biegły z zakresu fizykochemii poddaje analizie narkotyk i weryfikuje ile „porcji” narkotyków można pozyskać z suszu.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )