Król przewodniczy sesji „ministrów”… 14 decyzji i ponowne potwierdzenie ciągłego wypełniania przez Królestwo swojej historycznej roli u boku narodu palestyńskiego

Dziś Rada Ministrów śledziła bieżący rozwój sytuacji w Gazie i jej okolicach, potwierdzając w tym kontekście ciągłe wypełnianie przez Królestwo swojej historycznej i pionierskiej roli, jaką jest wspieranie braterskiego narodu palestyńskiego. W tym rozpoczęcie oddolnej kampanii zbierania funduszy; Pomoc i zapewnienie pomocy naszym braciom w Gazie oraz kontynuowanie wysiłków wraz z partiami regionalnymi i międzynarodowymi w celu osiągnięcia natychmiastowego zawieszenia broni i powrotu na ścieżkę sprawiedliwego i wszechstronnego pokoju w kwestii palestyńskiej. Mówiąc szczegółowo, Kustosz Dwóch Świętych Meczetów, król Salman bin Abdulaziz Al Saud, przewodniczył posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się dzisiaj w Riyadzie. W trakcie posiedzenia Rada Ministrów zapoznała się ze wszystkimi rozmowami, jakie toczyły się pomiędzy Królestwem a szeregiem krajów na całym świecie, w ramach konsolidacji stosunków współpracy i wysuwania ich na szersze horyzonty. W sposób, który służy wspólnym interesom i poprawia koordynację dotyczącą wielu kwestii i wyzwań na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Rada monitorowała bieżący rozwój sytuacji w Gazie i jej okolicach, przypominając w tym kontekście o ciągłym wypełnianiu przez Królestwo swojej historycznej i pionierskiej roli, jaką jest wspieranie braterskiego narodu palestyńskiego. Obejmuje to rozpoczęcie popularnej kampanii darowizn na rzecz pomocy i zapewnienia pomocy naszym braciom w Gazie oraz kontynuowanie wysiłków wraz ze stronami regionalnymi i międzynarodowymi w celu osiągnięcia natychmiastowego zawieszenia broni i powrotu na ścieżkę sprawiedliwego i wszechstronnego pokoju w kwestii palestyńskiej. Minister informacji Salman bin Youssef Al-Dosari wyjaśnił w swoim oświadczeniu po sesji, że Rada Ministrów odnotowała zainteresowanie Królestwa organizowaniem specjalistycznych i wysokiej jakości spotkań międzynarodowych, których wyniki są zgodne z celami krajowymi i obiecującymi perspektywami w kluczowych dziedzinach, chwaląc w tym w odniesieniu do ustaleń Światowego Forum Zdrowia i Międzynarodowego Forum Bezpieczeństwa. Obie konferencje cybernetyczne, które odbyły się w Riyadzie, obejmowały podpisanie umów, protokołów ustaleń oraz dyskusje, które w całości skupiały się na tym, co pozwoli osiągnąć zrównoważone i pomyślną przyszłość dla tych dwóch sektorów oraz zwiększyć ich rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym. Rada Ministrów dokonała przeglądu zagadnień znajdujących się w porządku obrad, w tym tematów, w których badaniu brała udział Rada Szura, a także dokonała przeglądu wniosków Rady do Spraw Gospodarczych i Rozwoju, Rady do Spraw Politycznych i Bezpieczeństwa, Komitetu Generalnego Rady Ministrów Ministrów oraz Radę Ekspertów Rady Ministrów w ich sprawie Rada stwierdziła, co następuje: Po pierwsze: Zatwierdzenie protokołu ustaleń w sprawie konsultacji politycznych pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych Królestwa Arabii Saudyjskiej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Sprawy Mongolii. Po drugie: Upoważnienie Ministra Handlu – lub jego przedstawiciela – do omówienia ze stroną egipską projektu protokołu ustaleń między Ministerstwem Handlu Królestwa Arabii Saudyjskiej a Ministerstwem Dostaw i Handlu Wewnętrznego Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów. Po trzecie: Przedłużenie umowy o współpracy w dziedzinie usług weterynaryjnych pomiędzy rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej a rządem Arabskiej Republiki Egiptu na okres (pięciu) lat. Po czwarte: Upoważnienie Ministra Turystyki – lub jego przedstawiciela – do omówienia ze stroną tunezyjską i Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie dwóch projektów protokołów ustaleń w sprawie współpracy w dziedzinie turystyki pomiędzy Ministerstwem Turystyki Królestwa Arabii Saudyjskiej a Ministerstwami Turystyki w Republice Tunezji i Republice Wybrzeża Kości Słoniowej. Po piąte: Upoważnienie Ministra Turystyki – lub jego przedstawiciela – do omówienia z Unią Afrykańską projektu protokołu ustaleń pomiędzy Ministerstwem Turystyki Królestwa Arabii Saudyjskiej a Unią Afrykańską w sprawie współpracy w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego w turystyce sektor. Po szóste: Upoważnienie Ministra Komunikacji i Technologii Informacyjnych, przewodniczącego Rady Dyrektorów Urzędu ds. Cyfryzacji – lub jego przedstawiciela – do omówienia ze stroną marokańską, stroną rwandyjską i stroną z Dżibuti w sprawie projektów protokołów ustaleń pomiędzy władzami cyfrowymi Organ Rządowy Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz Ministerstwo Transformacji Cyfrowej i Reformy Administracji w Królestwie Maroko, Urząd ds. Społeczeństwa Informacyjnego Republiki Rwandy oraz Ministerstwo Gospodarki Cyfrowej i Innowacji Republiki Dżibuti za współpracę w obszary administracji cyfrowej. Po siódme: Zatwierdzenie protokołu ustaleń pomiędzy Saudyjskim Urzędem ds. Rozwoju Eksportu w Królestwie Arabii Saudyjskiej a Władzą Naczelną egipskiego Centrum Rozwoju Eksportu stowarzyszonego z Ministerstwem Handlu i Przemysłu Arabskiej Republiki Egiptu w dziedzinie nie- rozwój eksportu ropy. Po ósme: Zatwierdzenie dwóch protokołów ustaleń pomiędzy Organem Nadzoru i Antykorupcji w Królestwie Arabii Saudyjskiej a każdym z następujących organów: Urzędem ds. Przestępstw Finansowych i Gospodarczych w Federalnej Republice Nigerii oraz Urzędem ds. Etyki i Przeciwdziałania Korupcji w Republiki Kenii w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji. Po dziewiąte: Upoważnienie przewodniczącego Rady Dyrektorów Komisji ds. Oceny Kształcenia i Szkolenia – lub jego przedstawiciela – do omówienia ze stroną mauretańską projektu protokołu ustaleń pomiędzy Komisją ds. Oceny Kształcenia i Szkolenia w Królestwie Arabii Saudyjskiej a Ministerstwem Krajowe Udoskonalenie i Reforma Systemu Edukacji w Islamskiej Republice Mauretanii za współpracę w zakresie opracowania narzędzi ewaluacyjnych Pomiar i akredytacja. Po dziesiąte: Zatwierdzenie umowy o współpracy pomiędzy Prezydium Bezpieczeństwa Państwowego Królestwa Arabii Saudyjskiej a Generalną Administracją Bezpieczeństwa Narodowego Islamskiej Republiki Mauretanii w zakresie zwalczania przestępstw terrorystycznych i ich finansowania. Po jedenaste: Zatwierdzenie protokołów ustaleń pomiędzy Saudyjską Generalną Administracją Dochodzeń Finansowych przy Prezydencji Bezpieczeństwa Państwowego w Królestwie Arabii Saudyjskiej a każdą z: Krajową Jednostką Wywiadu Finansowego i Przetwarzania w Republice Senegalu, Krajową Jednostką Przetwarzania Informacji Finansowych w Republice Beninu oraz Krajowej Agencji Dochodzeń Finansowych w Republice Czadu oraz Krajowej Jednostce Przetwarzania Informacji Finansowych Republiki Togo w zakresie współpracy w zakresie wymiany dochodzeń związanych z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i przestępstwami z nimi związanymi. Po dwunaste: Zatwierdzenie orientacyjnego wzoru protokołu ustaleń pomiędzy rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej a rządami odpowiednich krajów i organizacjami międzynarodowymi w sprawie współpracy przy wdrażaniu inicjatyw Programu zrównoważonego popytu na ropę naftową oraz upoważnienie Jego Królewskiej Mości Ministra Energii, Przewodniczący Komitetu Nadzoru Programu Zrównoważonego Popytu Naftowego – lub jego przedstawiciel – w celu omówienia z odpowiednimi rządami i organizacjami międzynarodowymi projektu protokołu ustaleń pomiędzy rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej a rządami odpowiednich krajów oraz organizacje międzynarodowe do współpracy przy wdrażaniu inicjatyw programu zrównoważonego popytu na ropę naftową. Po trzecie: Upoważnienie Ministra Energii, Przewodniczącego Komitetu Nadzoru Programu Zrównoważonego Popytu Naftowego – lub jego przedstawiciela – do omówienia z Afrykańską Organizacją Normalizacyjną projektu umowy o współpracy pomiędzy rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej a Afrykańską Organizacją ds. Standaryzacja w zakresie czystych rozwiązań paliwowych dla zaopatrzenia w żywność. Po czternaste: Odnowienie członkostwa Inżyniera/Mohammeda bin Abdullaha Al-Khorayefa i Inżyniera/Ahmeda bin Rashida Al-Balaa w Radzie Dyrektorów Saudyjskiego Urzędu ds. Rozwoju Eksportu jako przedstawicieli sektora prywatnego związanego z działalnością eksportową. Rada Ministrów dokonała także przeglądu szeregu ogólnych tematów znajdujących się w jej porządku obrad, w tym sprawozdań rocznych Ministerstwa Handlu, Urzędu ds. Opieki nad Osobami Niepełnosprawnymi, Saudyjskiej Służby Geologicznej, Królewskiej Komisji ds. Jubail i Yanbu, Agencji Praw Człowieka Komisję i Fundusz Alimentacyjny Rada podjęła niezbędne środki w odniesieniu do tych zagadnień.

Advertisement

spot_img

Ambasada Królestwa na Filipinach...

Królestwo Sakkara na Filipinach wezwało obywateli południowych Filipin, aby...

Podczas trasy „Riyadh Expo...

Pierwsza drużyna piłkarska Al-Hilal rozbiła siatkę swojego odpowiednika, Al-Nasr,...

Al Jabr Trading oficjalnie...

Firma Al Jabr Trading Company oficjalnie otworzyła salon samochodowy...

Al-Shahrani: Riyad stał się...

Doradca ds. planowania strategicznego i projektów oraz prezes zarządu...

Pisarz „Awad Al-Omari”: Stanowisko...

Pisarz profesor Awad Al-Omari powiedział, że zwycięstwo Arabii Saudyjskiej...

„Al-Sahla”… dziwne formacje skalne...

Formacje skał osadowych i różne skamieniałości archeologiczne w „Al-Sahla”...

Ambasada Królestwa na Filipinach ostrzega obywateli przed wstrząsami wtórnymi po trzęsieniu ziemi w Surigao

Królestwo Sakkara na Filipinach wezwało obywateli południowych Filipin, aby zachowali ostrożność w związku z trwającymi wstrząsami wtórnymi po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło południową prowincję...

Podczas trasy „Riyadh Expo 2030”: Al-Hilal w gorącą zimową noc „podpala” siatkę Al-Nasra trzema bramkami

Pierwsza drużyna piłkarska Al-Hilal rozbiła siatkę swojego odpowiednika, Al-Nasr, z wynikiem 3:0 w meczu, który zgromadził obie drużyny w piątkowy wieczór w King Fahd...

Al Jabr Trading oficjalnie otwiera salon samochodowy JMC w Riyadzie

Firma Al Jabr Trading Company oficjalnie otworzyła salon samochodowy JMC w mieście Riyad.Otwarcie salonu w dzielnicy Al Qadisiyah, na wschód od Riyadu, wpisuje się...

Al-Shahrani: Riyad stał się najszybciej rozwijającym się gospodarczo miastem G20

Doradca ds. planowania strategicznego i projektów oraz prezes zarządu Saudyjskiego Towarzystwa Nauk Miejskich, dr inżynier Saad bin Matar Al-Shahrani, potwierdził: We wtorek na...

Pisarz „Awad Al-Omari”: Stanowisko Jego Wysokości Księcia Koronnego w sprawie Expo 2030 to wywiad i wiedza administracyjna

Pisarz profesor Awad Al-Omari powiedział, że zwycięstwo Arabii Saudyjskiej w organizacji Expo 2030 stanowi zwycięstwo dyplomatyczne i gospodarcze, dodając: Można to czytać z politycznego...

„Al-Sahla”… dziwne formacje skalne i historyczne skamieniałości archeologiczne, które przyciągają uwagę na zachód od Rafhy

Formacje skał osadowych i różne skamieniałości archeologiczne w „Al-Sahla” przykuły uwagę odwiedzających i odwiedzających ten obszar, który znajduje się około 60 kilometrów na zachód...

Ministerstwo Energii ogłasza przedłużenie dobrowolnej redukcji w Królestwie o milion baryłek dziennie od początku lipca do końca pierwszego kwartału 2024 roku.

Oficjalne źródło w Ministerstwie Energii podało, że Królestwo Arabii Saudyjskiej przedłuży rozpoczętą w lipcu 2023 r. dobrowolną redukcję o milion baryłek dziennie do końca...

Miasto Riyad wygrywa organizację „Expo 2030”… i przyciąga uwagę świata

Miastu Riyad udało się przyciągnąć uwagę świata i wygrać organizację międzynarodowej wystawy Expo 2030 po zakończeniu elektronicznego głosowania dla uczestniczących krajów we wtorek wieczorem...

Jubail, po śmierci czterech uczniów liceum… panuje smutek, żądania wchodzą w interakcję, a ciała odbędą się dziś po południu w pogrzebie

W Jubail zapanował smutek po śmierci 4 uczniów szkół średnich w wyniku wypadku drogowego, do którego doszło wczoraj wieczorem w środę, gdy autobus szkolny...