Arabia Saudyjska i kraje Caricom zgadzają się wzmacniać wielostronne i dwustronne partnerstwa i stosunki na forach światowych

Szczyt Królestwa Arabii Saudyjskiej i Wspólnoty Karaibów (CARICOM) wydał wspólne oświadczenie, którego tekst jest następujący: Na łaskawe zaproszenie Kustosza Dwóch Świętych Meczetów, króla Salmana bin Abdulaziza Al Sauda, ​​króla Królestwa Arabii Saudyjskiej Arabia Saudyjska, przywódcy Królestwa Arabii Saudyjskiej i przywódcy Wspólnoty Karaibów (CARICOM) spotkali się 16 listopada 2023 r. w Riyadzie w Królestwie Arabii Saudyjskiej, aby odbyć pierwszy szczyt pomiędzy Królestwem Arabii Saudyjskiej a Republiką Arabii Saudyjskiej Wspólnota Karaibów (CARICOM). Szczytowi przewodniczył Jego Królewska Wysokość Książę Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, książę koronny i premier Królestwa Arabii Saudyjskiej, z udziałem Ich Ekscelencji Szefów Państw i Rządów Wspólnoty Karaibów (CARICOM), na czele przez Jego Ekscelencję Pana Roosevelta Skerrita, Premiera Dominiki i Sekretarza Generalnego Wspólnoty Karaibów. Podkreślając wzajemne interesy i przyjazne stosunki między obiema stronami, obaj przywódcy wymienili poglądy na kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i omówili sposoby poszerzania i rozwijania partnerstwa, aby wykorzystać możliwości wzrostu, które można wykorzystać dzięki współpracy między dwoma dynamicznymi regionami w oparciu o na ich wspólnej wizji i wartościach zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Przywódcy niniejszym oświadczają, co następuje: 1. Znaczenie wspólnych wysiłków na rzecz promowania pokoju, bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu poprzez wzajemny szacunek i współpracę między krajami i regionami w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, postępu i zachowania porządku międzynarodowego opartego na zasadach, opartego na zaangażowaniu z prawem międzynarodowym i Kartą Narodów Zjednoczonych. 2. Przeprowadzić konsultacje i omówić sposoby współpracy w konkretnych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w celu zacieśnienia współpracy obu stron, takich jak: edukacja (stypendia), zdrowie, współpraca morska, komunikacja, logistyka, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne, gospodarka turystyczna i inne możliwe obszary współpracy, W stosownych przypadkach, w tym Cele Zrównoważonego Rozwoju.3. Wzmocnienie stosunków między obiema stronami na poziomie wielostronnym i dwustronnym oraz na forach światowych poprzez badanie możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju, pokoju, bezpieczeństwa, stabilności, infrastruktury turystycznej, tworzenie możliwości biznesowych w globalnym sektorze ICT/usług cyfrowych oraz wzmacnianie przepływów handlowych i inwestycyjnych zapewniając wzajemnie korzystne możliwości wspólnych inwestycji, ze szczególnym naciskiem na zrównoważoną infrastrukturę, odnawialne źródła energii, handel, turystykę, logistykę i łączność. 4. Wzmocnienie relacji handlowych i inwestycyjnych pomiędzy Królestwem Arabii Saudyjskiej a Wspólnotą Karaibów (CARICOM) poprzez wzmocnienie partnerstw publiczno-prywatnych oraz wzmocnienie relacji biznesowych w obu regionach, z wykorzystaniem nowych dostępnych platform fizycznych i elektronicznych, misji handlowych, wystaw, seminaria, konferencje i dialogi. 5. Popieraj i popieraj starania Królestwa Arabii Saudyjskiej o organizację Expo 2030 w Riyadzie oraz podkreślaj znaczenie organizowania wystaw regionalnych i międzynarodowych w celu ożywienia wymiany gospodarczej i kulturalnej między Królestwem Arabii Saudyjskiej a Wspólnotą Karaibów (CARICOM), biorąc pod uwagę wziąć pod uwagę, że państwa członkowskie Wspólnoty Karaibów zobowiązały się poprzeć nominację Królestwa Arabii Saudyjskiej na gospodarza Expo 2030. 6. Współpraca w zakresie rozwoju zrównoważonego rolnictwa o obiegu zamkniętym oraz w promowaniu zrównoważonej produkcji żywności oraz wykorzystania zasobów wodnych i zarządzania nimi w sposób zrównoważony, zwiększając możliwości handlowe i inwestycyjne w przemyśle spożywczym i rolniczym, zachęcając do wymiany informacji i wymiany doświadczeń, badań, nowoczesnych technologii i najlepszych praktyk, a także prowadząc działania w zakresie budowania potencjału. 7. Promowanie dialogu między narodami i kulturami obu stron w celu zwiększenia zaufania i wzajemnego zrozumienia oraz zwiększenia szacunku dla różnorodności, przyczyniając się w ten sposób do kultury pokoju. 8. Wykorzystując różnorodność kulturową, otwartość i bogatą historię obu regionów, aby podkreślić, że tolerancja i pokojowe współistnienie należą do najważniejszych wartości i zasad przyjaznych stosunków między narodami i kulturami. 9. Promocja przemysłu kulturalnego i kreatywnego w Królestwie Arabii Saudyjskiej i Wspólnocie Karaibów (CARICOM) poprzez festiwale kulturalne, wystawy sztuki, festiwale filmowe, warsztaty, targi książki i inne wydarzenia. Ponadto zachęcanie do wymiany najlepszych praktyk i budowania potencjału w dziedzinie muzealnictwa oraz ochrony, konserwacji i restauracji dziedzictwa kulturowego i historycznego. 10. Wzmocnić współpracę w dziedzinie turystyki, w tym turystyki dziedzictwa kulturowego, turystyki rejsowej, turystyki zrównoważonej i ekologicznej, poprzez podejmowanie działań normatywnych, wspólne inwestycje turystyczne i wzmacnianie budowania potencjału. 11. Podkreślając pilne znaczenie wzmocnienia wspólnych działań na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatycznych, przystosowania się do ich skutków, ochrony środowiska oraz rozwoju technologii niskoemisyjnych i czystych energii. 12. Potwierdzając znaczenie wspólnej pracy w celu stawienia czoła globalnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi i zobowiązując się do dołożenia wszelkich starań, aby rozwiązać tę pilną kwestię poprzez wyznaczanie i osiąganie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji, przyjęcie produkcji energii odnawialnej i czystych technologii, w tym zarządzania emisjami i usuwania oraz promowanie równego dostępu do finansowania Ramy dotyczące zmian klimatycznych dla małych rozwijających się państw wyspiarskich mające na celu wspieranie środków łagodzących i przystosowawczych, znajdowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, które przyspieszą przejście do gospodarki niskoemisyjnej oraz dalsze poszukiwanie zrównoważonych i włączających ścieżek wdrożenia celów Porozumienia paryskiego. 13. Powitanie Inicjatywy Zielonego Bliskiego Wschodu Królestwa Arabii Saudyjskiej, ogłoszenie utworzenia i prowadzenia sekretariatu poświęconego tej inicjatywie oraz przeznaczenie 2,5 miliarda dolarów na wsparcie i zarządzanie projektami Zielonej Inicjatywy na Bliskim Wschodzie. 14. Poprzyj ogłoszenie Królestwa Arabii Saudyjskiej o utworzeniu międzynarodowej organizacji wodnej z siedzibą w Riyadzie i wezwij do bardziej zdecydowanych działań na skalę światową. 15. Podkreślając ważną rolę, jaką Królestwo Arabii Saudyjskiej i Wspólnota Karaibów (CARICOM) mogą odegrać w organizacji najważniejszych wydarzeń sportowych, szczyt wspiera kandydaturę Królestwa Arabii Saudyjskiej na gospodarza Mistrzostw Świata FIFA 2034. Z zadowoleniem przyjmuje również Organizacja przez region Karaibów Pucharu Świata w krykiecie T20 w 2024 r. oraz organizacja przez Królestwo Arabii Saudyjskiej Mistrzostw Świata FIFA 2034. 16. Uznając ważne inicjatywy Królestwa Arabii Saudyjskiej i Wspólnoty Karaibów (CARICOM) w ich regionach oraz decyzję o odbyciu drugiego szczytu pomiędzy Królestwem Arabii Saudyjskiej a Wspólnotą Karaibów (CARICOM) w 2026 r. 17. Przywódcy grupy wyrazili swoje głębokie uznanie dla Kustosza Dwóch Świętych Meczetów, Króla Salman bin Abdulaziz Al Saud, król Królestwa Arabii Saudyjskiej i Jego Królewska Wysokość Książę Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, książę koronny i premier Królestwa Arabii Saudyjskiej, a także rządowi i społeczeństwu Królestwa Arabii Saudyjskiej Arabii za ich serdeczną gościnność. Wydano w Riyadzie, Królestwo Arabii Saudyjskiej, 16 listopada 2023 r.

Advertisement

spot_img

Ambasada Królestwa na Filipinach...

Królestwo Sakkara na Filipinach wezwało obywateli południowych Filipin, aby...

Podczas trasy „Riyadh Expo...

Pierwsza drużyna piłkarska Al-Hilal rozbiła siatkę swojego odpowiednika, Al-Nasr,...

Al Jabr Trading oficjalnie...

Firma Al Jabr Trading Company oficjalnie otworzyła salon samochodowy...

Al-Shahrani: Riyad stał się...

Doradca ds. planowania strategicznego i projektów oraz prezes zarządu...

Pisarz „Awad Al-Omari”: Stanowisko...

Pisarz profesor Awad Al-Omari powiedział, że zwycięstwo Arabii Saudyjskiej...

„Al-Sahla”… dziwne formacje skalne...

Formacje skał osadowych i różne skamieniałości archeologiczne w „Al-Sahla”...

Ambasada Królestwa na Filipinach ostrzega obywateli przed wstrząsami wtórnymi po trzęsieniu ziemi w Surigao

Królestwo Sakkara na Filipinach wezwało obywateli południowych Filipin, aby zachowali ostrożność w związku z trwającymi wstrząsami wtórnymi po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło południową prowincję...

Podczas trasy „Riyadh Expo 2030”: Al-Hilal w gorącą zimową noc „podpala” siatkę Al-Nasra trzema bramkami

Pierwsza drużyna piłkarska Al-Hilal rozbiła siatkę swojego odpowiednika, Al-Nasr, z wynikiem 3:0 w meczu, który zgromadził obie drużyny w piątkowy wieczór w King Fahd...

Al Jabr Trading oficjalnie otwiera salon samochodowy JMC w Riyadzie

Firma Al Jabr Trading Company oficjalnie otworzyła salon samochodowy JMC w mieście Riyad.Otwarcie salonu w dzielnicy Al Qadisiyah, na wschód od Riyadu, wpisuje się...

Al-Shahrani: Riyad stał się najszybciej rozwijającym się gospodarczo miastem G20

Doradca ds. planowania strategicznego i projektów oraz prezes zarządu Saudyjskiego Towarzystwa Nauk Miejskich, dr inżynier Saad bin Matar Al-Shahrani, potwierdził: We wtorek na...

Pisarz „Awad Al-Omari”: Stanowisko Jego Wysokości Księcia Koronnego w sprawie Expo 2030 to wywiad i wiedza administracyjna

Pisarz profesor Awad Al-Omari powiedział, że zwycięstwo Arabii Saudyjskiej w organizacji Expo 2030 stanowi zwycięstwo dyplomatyczne i gospodarcze, dodając: Można to czytać z politycznego...

„Al-Sahla”… dziwne formacje skalne i historyczne skamieniałości archeologiczne, które przyciągają uwagę na zachód od Rafhy

Formacje skał osadowych i różne skamieniałości archeologiczne w „Al-Sahla” przykuły uwagę odwiedzających i odwiedzających ten obszar, który znajduje się około 60 kilometrów na zachód...

Ministerstwo Energii ogłasza przedłużenie dobrowolnej redukcji w Królestwie o milion baryłek dziennie od początku lipca do końca pierwszego kwartału 2024 roku.

Oficjalne źródło w Ministerstwie Energii podało, że Królestwo Arabii Saudyjskiej przedłuży rozpoczętą w lipcu 2023 r. dobrowolną redukcję o milion baryłek dziennie do końca...

Miasto Riyad wygrywa organizację „Expo 2030”… i przyciąga uwagę świata

Miastu Riyad udało się przyciągnąć uwagę świata i wygrać organizację międzynarodowej wystawy Expo 2030 po zakończeniu elektronicznego głosowania dla uczestniczących krajów we wtorek wieczorem...

Jubail, po śmierci czterech uczniów liceum… panuje smutek, żądania wchodzą w interakcję, a ciała odbędą się dziś po południu w pogrzebie

W Jubail zapanował smutek po śmierci 4 uczniów szkół średnich w wyniku wypadku drogowego, do którego doszło wczoraj wieczorem w środę, gdy autobus szkolny...