Najpopularniejsze Narkotyki W Polsce

Karą objęte są także wszystkie rodzaje substancji odurzających. Wprowadzenie tego warunku miało na celu wyłącznie wyeliminowanie tekstów przypadkowych, niereprezentujących dyskursów o tradycyjnych narkotykach. Zdarzały się bowiem pojedyncze artykuły, w

W przeciwnym razie, jeżeli wszystkie powyższe przesłanki nie będą łącznie spełnione, nie dojdzie do umorzenia postępowania, lecz do skazania. Jednocześnie w statystykach Policji, wśród przestępstw narkotykowych, ten rodzaj przestępczości od lat stanowi najwyższy odsetek. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Polsce około 1,4 mln osób ma styczność z marihuaną przynajmniej raz w roku.

Na pierwszym miejscu znalazły się substancje pochodne konopi indyjskich, które zażywało 12,1% badanych w wieku od 15 do sixty four lat, z czego znacznie częściej po używki z tej grupy sięgali mężczyźni. Najważniejszym źródłem prawa w tym zakresie jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, która przewiduje odpowiedzialność karną za czyny bezpośrednio związane ze zjawiskiem narkomanii (art.40-53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Pierwsze w Polsce badania epidemiologicznego zaburzeń psychicznych, w 2011 roku populację osób uzależnionych od narkotyków szacowano na 37,2 do 102 tys. Według badania „Stan Zdrowia Ludności Polski 2014” w Polsce do substancji najbardziej rozpowszechnionych należą przetwory konopi.

Policjanci i prokuratorzy stosowali kryminalizację narkotyków, lekarze i naukowcy – medykalizację, media – celebrytyzację, kryminalizację, moralizację lub medykalizację. Najpopularniejszym narkotykiem w Polsce jest marihuana. To też najczęstszy powód zgłaszania się na narkotykowy odwyk. Nie dziwi więc, że to właśnie marihuana i haszysz są najczęściej konfiskowanym przez policję i straż graniczną narkotykiem. Pod tym względem Polska nie różni się od reszty Europy.

Organizm wytwarza te substancje naturalnie i bez wspomagania z zewnątrz, dlatego też nie występują tutaj żadne skutki uboczne ani objawy uzależnienia. Poważny drawback stanowi dostarczanie organizmowi syntetycznych opioidów. Ich działanie jest analogiczne do endorfiny, enkefaliny i dynorfiny. Jednakże, są to substancje chemiczne, stricte o charakterze leczniczym, które w niepowołanych rękach mogą przyczynić się do powstania wielu poważnych komplikacji zdrowotnych. Mamy tu na myśli głównie leki z grupy przeciwbólowych czy anastetycznych – metadon, fentanyl, tramadol czy buprenorfinę. Do grupy tej zaliczyć można także kodeinę, morfinę i jej pochodne.

Problem narkotyzowania się medycznymi środkami zaczął znacząco przybierać na sile, o tyle prawdziwy rozwój narkomanii nastąpił na przełomie lat 60 i 70., wraz z przejściem w tzw. Substancje odurzające stały się wówczas nie tylko bardziej dostępne, ale i zaczęły trafiać do znacznie młodszego grona odbiorców. Także w tym okresie dochodziło do mieszania leków i tworzenia z nich przypadkowych zestawów o trudnych do przewidzenia efektach. Znacznie większą popularność zaczęły jednak zyskiwać eksperymenty z ogólnodostępnymi substancjami wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym. Jedną z nich był przykładowo płyn „Tri”, służący do usuwania plam z tekstyliów.

Pod względem prawnym – nie, bo ich nazwy nie znajdują się na liście narkotyków. Bo tak jak narkotyki, dopalacze działają na ośrodkowy układ nerwowy i tak jak narkotyki, mają potencjał uzależniający. O ile jednak działanie typowych narkotyków na organizm jest znane, o tyle dopalacze są bardziej niebezpieczne, bo nie wiadomo jak zachowa się organizm po ich zażyciu. Zwiększenie wymiaru kary za posiadanie jest uzależnione od ilości narkotyków będących w jego posiadaniu. Gdy ich ilość jest znaczna, wtedy kara może sięgnąć nawet do 10 lat. Funshopy w Polsce cieszą się sporym zainteresowaniem wśród młodych ludzi.

Na podstawie przyjętych założeń zgromadzono 612 artykułów opublikowanych w okresie od 1 września 2015 r. W badaniu nie korzystano z zewnętrznych baz elektronicznych ani nie analizowano papierowych wydań gazet. Korpus badanych tekstów tworzono na bieżąco w okresie 14 miesięcy, wyszukując aktualne publikacje na stronach internetowych ww. Dodatkowo na zakończenie przeprowadzono wyszukiwanie sprawdzające ex-post z wykorzystaniem słów kluczowych. 3) ze stronami internetowymi wyposażonymi w wyszukiwarki (w celu szybkiej selekcji tekstów na podstawie słów kluczowych).

Niewątpliwie każda sprawa będzie oceniana indywidualnie przez Sąd. Wtedy zatrzymanemu grozi kara zgodnie z artykułem 62 kodeksu karnego. Jest to kara pozbawienia wolności do roku, kara ograniczenia wolności lub kara grzywny. Poprzez narkotyk należy rozumieć związek chemiczny, pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, powodujący u człowieka obniżenie sprawności ośrodkowego układu nerwowego, a zwłaszcza kory mózgowej. Może on przybrać postać substancji psychotropowej lub środka odurzającego. Ich lista zawarta jest w załącznikach do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – substancje odurzające – nr 1, substancje psychotropowe – nr 2.

Będzie prowadzona w specjalnych, licencjonowanych sklepach. Eksperci są zgodni, że uregulowanie oraz usystematyzowanie sprzedaży konopi pozwoli na znaczne ograniczenie wpływów czarnego rynku. Z entuzjazmem zwracają się również w kierunku prognozowanych przychodów państwa z tego tytułu. Szacuje się bowiem, że uregulowanie sprzedaży marihuany, a zatem również opodatkowanie, może przyczynić się do wygenerowania nawet 1 mld euro zysku dla niemieckiego fiskusa.

Z drugiej jednak strony Rzeczpospolita prezentowała na swoich łamach opinie wielu zwolenników legalizacji. Głównym promotorem marihuany medycznej uczyniła byłego rzecznika SLD Tomasza Kalitę, wówczas pacjenta onkologicznego. We współczesnych społeczeństwach kryminalizacja narkotyków współistnieje z ich medykalizacją, a także z prezentowaniem ich w kontekście indywidualnym. Jak zauważyli Elliott i Chapman eight, kontrowersje wokół australijskiego programu redukcji szkód dotyczyły w dużej mierze różnic w przedstawianiu wizerunku heroinistów. Zwolennicy programu pokazywali użytkowników heroiny jako osoby chore, natomiast przeciwnicy – jako osoby zdemoralizowane, które wybrały narkotyki zamiast normalnego życia. Motyw winy będącej skutkiem indywidualnego wyboru oraz motyw choroby często występują w kontekście medialnych narracji o użytkownikach narkotyków.

W Polsce obowiązuje zakaz posiadania każdej, nawet niewielkiej, ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych (powszechnie nazywanych „narkotykami”), w tym oczywiście marihuany. Marihuana jest legalna jedynie w niektórych wyjątkowych przypadkach, tj. W celach medycznych w ograniczonym zakresie, do celów przemysłowych i badań. Należy zatem zwrócić uwagę, że jedyną karą przewidzianą przez ustawę jest kara pozbawienia wolności, ustawa nie przewiduje innych mniej dotkliwych możliwości ukarania sprawy w postaci grzywny czy ograniczenia wolności. Jazda pod wpływem narkotyków 16 lis 2016 Jazda pod wpływem narkotyków jest traktowana podobnie jak jazda pod wpływem alkoholu.

Szczególny niepokój powinny budzić dość znaczne odsetki młodzieży sięgającej po alkohol w połączeniu z lekami oraz jeszcze większe z przetworami konopi używanymi łącznie z alkoholem. Łączne przyjmowanie różnych substancji jest szczególnie niebezpieczne ze względu na ryzyko szkód zdrowotnych wzmacniane przez efekt możliwej interakcji między substancjami – wskazuje Janusz Sierosławski. 1 gram kokainy kosztuje u nas około 250 zł – ponad 12 razy więcej niż znacznie popularniejszej marihuany. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa, tzn.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )