Polityk / Rozpoczęcie sesji warsztatowych o stosunkach saudyjsko-polskich / pierwszy i ostatni dodatek


Ambasador inżynier Walid Radwan dodał, że ostatnia wizyta Kustosza Dwóch Świętych Meczetów w Polsce miała miejsce w 2007 roku i została poprzedzona wizytą Prezydenta RP w 2004 roku AD, zaznaczając, że Królestwo Arabii Saudyjskiej jest dziś największym partnerem handlowym Polski nie w regionie arabskim oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej poza Turcją Polska przykłada dużą wagę do rozwijania stosunków z Królestwem i sposobów ich rozwoju, wskazując, że warsztat ten jest uzupełnieniem osiągniętego sukcesu w niedawnej wizycie Prezydenta RP w Królestwie.
Powiedział: „Mamy program wizyt w nadchodzącym roku kalendarzowym między wyższymi urzędnikami w obu krajach, a pierwsza z tych wizyt odbędzie się na początku 2014 roku dla polskiego Ministra Kultury, a następnie w kwietniu przyszłego roku, druga. posiedzenie Saudyjsko-Polskiego Komitetu Wspólnego, którego drugie posiedzenie odbyło się w Rijadzie, a pierwsze w Warszawie.
Dodał, że jej celem jest praca nad umową ramową podpisaną między Królestwem a Polską w 2004 r. AD, która zawiera szerokie zarysy obszarów współpracy, dlatego wspólna komisja doszła do wypracowania szczegółów tej współpracy i rozwijania jej poprzez wymianę wizyt specjalistów w agencjach rządowych.
Ambasador Radwan wskazał, że najważniejsze obszary współpracy saudyjsko-polskiej znajdują odzwierciedlenie w szkolnictwie wyższym.W Królestwie jest obecnie około 900 studentów, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach w Polsce, a większość ich specjalizacji medycznych to medycyna człowieka , stomatologii i nauk medycznych, a także studiują studenci na kierunkach inżynierskich i informatycznych.
Odnośnie wielkości wymiany handlowej między Królestwem a Polską ambasador Radwan wyjaśnił, że Królestwo jest największym partnerem handlowym Polski w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, a wielkość wymiany handlowej wynosi obecnie około 650 mln USD rocznie, a w ubiegłym roku wzrosła o 19% w stosunku do roku poprzedniego, co wskazuje, że z tym wymiana handlowa jest mniejsza niż powinna, biorąc pod uwagę możliwości gospodarek obu krajów.
Ambasador Radwan wezwał do pięciokrotnego podwojenia wymiany handlowej między obydwoma krajami, wskazując, że wielkość wymiany handlowej między Królestwem a Polską stanowi mniej niż jeden procent całkowitej wymiany handlowej między Królestwem a resztą Unii Europejskiej, choć Polska wytwarza sześć procent całkowitego produktu brutto całej Unii Europejskiej.
Ambasador Radwan wskazał, że bilans handlowy między obydwoma krajami jest niemal wyrównany, a większość eksportu Królestwa do Polski to eksport petrochemiczny, a import Królestwa to produkty rolne, farmaceutyczne, meble, meble, drewno i chemikalia.
Oczekuje się, że warsztaty będą kontynuować swoje dzisiejsze sesje trzema sesjami poświęconymi kwestiom regionalnym i gospodarczym oraz przyszłości stosunków między dwoma krajami.
//koniec//
12:55


CATEGORIES
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )